17-01-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου για Τάμπλετ

Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία της

17-01-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου για Τάμπλετ, κατά τα γνωστά,

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

Χρόνια πολλά στον κόσμο άπαντα, και ιδιαίτερα σε όσες και όσους έχουν τα ονομαστήριά των κι διακονούν Ιερούς Ναούς που πανηγυρίζουν.

17-01-2019 Εσπερινός Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.pdf

17-01-2019 Όρθρος Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.pdf

17-01-2019 Εσπερινός Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.mel

17-01-2019 Όρθρος Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.mel