29-07-2018 Εσπερινός Θ Κυριακής Ήχος πλ. δ Εωθ. Θ για τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

29-07-2018 Εσπερινός Θ Κυριακής Ήχος πλ. δ  Εωθ. Θ για τάμπλετ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

29-07-2018 Εσπερινός Θ Κυριακής Ήχος πλ. δ Εωθ. Θ.pdf

29-07-2018 Όρθρος Θ Κυριακής Ήχος πλ. δ Εωθ. Θ.pdf

29-07-2018 Εσπερινός Θ Κυριακής Ήχος πλ. δ Εωθ. Θ.mel

29-07-2018 Όρθρος Θ Κυριακής Ήχος πλ. δ Εωθ. Θ.mel