30-07-2017 Εσπερινός και Όρθρος Η΄ Κυριακής Ήχος Βαρύς Εωθ. η΄ για τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της 30-07-2017 Εσπερινός και  Όρθρος  Η΄ Κυριακής Ήχος Βαρύς Εωθ.  η΄ για τάμπλετ, τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

Βασίλης Κιαμηλίδης

30-07-2017 Εσπερινός Η΄Κυριακής Ήχος Βαρύς.pdf

30-07-2017 Όρθρος Η΄ Κυριακής Ήχος Βαρύς  εωθ. η΄ .pdf

30-07-2017 Εσπερινός Η΄ Κυριακής Ήχος Βαρύς.mel

30-07-2017 Όρθρος Η΄ Κυριακής Ήχος Βαρύς Εωθ. η΄ .mel

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=37114 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.