20-10-2018 Όρθρος Αγίου Αρτεμίου και με Δοξολογία για Τάμπλετ

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2019 διότι πέφτει ΚΥΡΙΑΚΗ

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου

της 20-10-2018 Όρθρος Αγίου Αρτεμίου και με  Δοξολογία   για Τάμπλετ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

20-10-2018 Όρθρος Αγίου Αρτεμίου & Δοξολογία.pdf

20-10-2018 Όρθρος Αγίου Αρτεμίου & Δοξολογία.mel