Θεία Λειτουργία τῶν καθημερινῶν

Μία συλλογὴ κλασικῶν μαθημάτων γιὰ τὶς καθημερινὲς Λειτουργίες.

Θεία Λειτουργία των Καθημερινών

Καὶ τὸ pdf.

Θεία λειτουργία των καθημερινών