03 Χερουβικό ήχος γ΄ από Καραμάνη επιλογές σε pdf, mel, και βίντεο mp4 με τον Μελωδό

Επισυνάπτω το Χερουβικό γ΄ ήχου  με επιλογές από τα Χερουβικά του Μακαριστού Ἄρχοντος Αθανασίου Καραμάνη,  σε pdf   mel και   video για κάθε ενδιαφερόμενο διότι ζητήθηκε.

Διευκρινίζεται, πως η καταγραφή έγινε με βάση ηχητικό από ζωντανή μετάδοση της Θείας Λειτουργίας από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Θεσσαλονίκης του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

03 Χερουβικό ήχος γ΄ Καραμάνη επιλογές.pdf

03 Χερουβικό ήχος γ΄ Καραμάνη επιλογές.mel

Σχετικά με το video διευκρινίζω τα εξής.

1. Το άκουσμα είναι »Μετροφωνικόν»  και οι κλίμακες και τα λοιπά στοιχεία είναι προσωπικές μου επιλογές.

2. Δεν υποκαθιστά αλλά υποστηρίζει κατά την κρίση του τον Δάσκαλο στην Σχολή ή στο Αναλόγιο.

03 Χερουβικό ήχος γ΄ Καραμάνη επιλογές