25-12-2019 Μἐγας Εσπερινός Όρθρος Χριστουγέννων με Θεία Λειτουργία

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα

25-12-2019  Εσπερινός  με Θ.Λ. του Μεγ. Βασιλείου και

Όρθρος και Λειτουργία των Χριστουγέννων

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

25-12-2019 Εσπερινός Χριστουγέννων με Λειτουργία του Μ. Βασιλείου.pdf

25-12-2019 Όρθρος & Θεία Λειτουργία.pdf

25-12-2019 Εσπερινός Χριστουγέννων με Λειτουργία του Μ. Βασιλείου.mel

25-12-2019 Όρθρος & Θεία Λειτουργία.mel

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=2391 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.