08-12-2019 Εσπερινός και ΚΕ Κυριακής (Ι΄ΛΟΥΚΑ) Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. Γ

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα

της 08-12-2019 Εσπερινός και  ΚΕ Κυριακής (Ι΄ΛΟΥΚΑ) Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. Γ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

08-12-2019 Εσπερινός ΚΕ Κυρ. Ηχος Πλ. δ΄.pdf

08-12-2019 Ορθρος ΚΕ Κυριακής (Ι΄ΛΟΥΚΑ) Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. Γ.pdf

08-12-2019 Εσπερινός ΚΕ Κυριακής (Ι΄ΛΟΥΚΑ) Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. Γ.mel

08-12-2019 Ορθρος ΚΕ Κυριακής (Ι΄ΛΟΥΚΑ) Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. Γ.mel