09-03-2020 Όρθρος, Ωρες, και Εσπερινός με Προηγιασμένη

Επισυνάπτω σε pdf & se mel  για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα του όρθρου

09-03-2020 Όρθρος, Ωρες, και Εσπερινός με Προηγιασμένη

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

09-03-2020 Όρθρος, Ωρες, Εσπερινός με Προηγιασμένη.pdf

09-03-2020 Όρθρος, Ωρες, Εσπερινός με Προηγιασμένη.mel