14-03-2018 Θ΄ & Προηγιασμένη Τετάρτης Δ΄ εβδομάδος ήχος Βαρύς . β για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & se mel  για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα του όρθρου

της   14-03-2018 Θ΄ & Προηγιασμένη Τετάρτης  Δ΄ εβδομάδος ήχος Βαρύς . για τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

14-03-2018 Θ΄ & Προηγιασμένη Τετάρτης Δ΄ εβδομάδος ήχος Βαρύς . β.pdf

14-03-2018 Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Δ΄ Εβδομάδος Ήχος Βαρύς.mel