16-03-2019 Όρθρος Σαββάτου Α΄ Εβδομάδος Ήχος πλ. δ΄

Επισυνάπτω σε pdf & se mel  για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα του όρθρου

της   16-03-2019 Όρθρος Σαββάτου Α΄ Εβδομάδος Ήχος πλ. δ΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

16-03-2019 Όρθρος Σαββάτου Α΄ Εβδομάδος Ήχος πλ. δ΄.pdf

16-03-2019 Σάββατο Αγίου Θεοδώρου ήχος πλ. δ΄.mel