26-11-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Στυλιανού εορτάσιμος

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου

της 26-11-2019 Εσπερινός  και Όρθρος Αγίου Στυλιανού

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

Χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζουν

26-11-2019 Εσπερινός Αγίου Στυλιανού.pdf

26-11-2019 Όρθρος Αγίου Στυλιανού εορτάσιμος.mel.pdf

26-11-2019 Εσπερινός Αγίου Στυλιανού.mel

26-11-2019 Όρθρος Αγίου Στυλιανού εορτάσιμος.mel