15-09-2019 Εσπερινός και Ορθρος Κυρ. Μετά την Υψωση Ηχος Δ Εωθ β

Επισυνάπτω σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα του Όρθρου

της 15-09-2019 Εσπερινός και Ορθρος Κυρ. Μετά την Υψωση Ηχος Δ Εωθ β

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

15-09-2019 Εσπερινός Κυρ. Μετά την Υψωση Ηχος Δ.pdf

15-09-2019 Ορθρος Κυρ. Μετά την Υψωση Ηχος Δ Εωθ β.pdf

15-09-2019 Εσπερινός Κυρ. Μετά την Υψωση Ηχος Δ.mel

15-09-2019 Ορθρος Κυρ. Μετά την Υψωση Ηχος Δ Εωθ β.mel