16-09-2018 Εσπερινός Κυρ. μετά την Ύψωσιν Ήχος Βαρύς Εωθ. Ε για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα του Όρθρου

της  16-09-2018 Εσπερινός Κυρ. μετά την Ύψωσιν Ήχος Βαρύς Εωθ. Ε για Τάμπλετ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

16-09-2018 Εσπερινός Κυρ. μετά την Ύψωσιν Ήχος Βαρύς Εωθ. Ε.pdf

16-09-2018 Όρθρος Κυρ. μετά την Ύψωσιν Ήχος Βαρύς Εωθ. Ε.pdf

16-09-2018 Εσπερινός Κυρ. Μετά την Ύψωση Ήχος Βαρύς Εωθ. Ε.mel

16-09-2018 Όρθρος Κυρ. Μετά την Ύψωση Ήχος Βαρύς Εωθ. Ε.mel