Χερουβικό Λειτουργικά και Κοινωνικό σε Τρίτο ήχο, σε pdf, mel και σε video με τον Μελωδό

Σε συνέχεια των σχετικών στους άλλους ήχους, παραθέτω  και του Τρίτου ήχου σε pdf, mel & video με τον Μελωδό τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

03 Χερουβικό Λειτουργικά και Κοινωνικό σε Γ΄ ήχο.pdf

03 Χερουβικό Λειτουργικά και Κοινωνικό σε Γ΄ ήχο.mel

Σχετικά με τα παρακάτω που είναι τα video διευκρινίζω τα εξής.

1. Το άκουσμα είναι »Μετροφωνικόν»  και οι κλίμακες και τα λοιπά στοιχεία είναι προσωπικές μου επιλογές.

2. Δεν υποκαθιστά αλλά υποστηρίζει κατά την κρίση του τον Δάσκαλο στην Σχολή ή στο Αναλόγιο.

03-Χερουβικό-Γ΄-ήχου-Θεοδώρου-Φωκαέως-με-τον-Μελωδό.mp4

03-Λειτουργικά-Γ΄-ήχου-Επιλογές.mp4

 03-Κοινωνικό-Γ΄-ήχου-Βασιλείου-Νικολαϊδη.mp4