Χερουβικά Ήχος Α τοῦ Δημητρίου Μοῦρ και Φωκαέως

Σᾶς στέλνω ἕνα ταπεινό χριστουγενιάτικο δωράκι γιά τὴν βιβλιοθήκη τοῦ Μελωδοῦ. 
Εἶναι ἕνα σύντομο Χερουβικό τοῦ Δημητρίου Μοῦρ.
Εὔχομαι τὰ καλύτερα γιὰ τὸ νέο ἕτος.
  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=3782 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.