Χερουβικά Ήχος Α τοῦ Δημητρίου Μοῦρ και Φωκαέως

Σᾶς στέλνω ἕνα ταπεινό χριστουγενιάτικο δωράκι γιά τὴν βιβλιοθήκη τοῦ Μελωδοῦ. 
Εἶναι ἕνα σύντομο Χερουβικό τοῦ Δημητρίου Μοῦρ.
Εὔχομαι τὰ καλύτερα γιὰ τὸ νέο ἕτος.