20-04-2019 και 19-04-2019 Απόδειπνον Κανών του Αγίου Λαζάρου, Εσπερινός και Όρθρος Σαββάτου του Λαζάρου

Επισυνάπτω σε pdf ενιαίο αρχείο τον εσπερινό και τον Κανόνα του Αγίου Λαζάρου χωρίς απόλυση του εσπερινού.

20-04-2019 Εσπερινός Σαββάτου του Λαζάρου & Κανόνας Λαζάρου.pdf

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

20-04-2019 Όρθρος Σαββάτου του Λαζάρου

19-04-2019 Απόδειπνον Κανών του Αγίου Λαζάρου

20-04-2019 Όρθρος Σαββάτου του Λαζάρου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

19-04-2019-Απόδειπνον-Κανών-του-Αγίου-Λαζάρου.pdf

20-04-2019 Εσπερινός Σαββάτου του Λαζάρου.pdf

20-04-2019 Όρθρος Σαββάτου του Λαζάρου.pdf

19-04-2019 Απόδειπνον & Κανών του Αγίου Λαζάρου.mel

20-04-2019 Εσπερινός Σαββάτου του Λαζάρου.mel

20-04-2019 Όρθρος Σάββατο του Λαζάρου.mel