10-04-2020 και 11-04-2020 Απόδειπνον Κανών του Αγίου Λαζάρου, Εσπερινός και Όρθρος Σαββάτου του Λαζάρου

Επισυνάπτω σε pdf ενιαίο αρχείο τον εσπερινό και τον Κανόνα του Αγίου Λαζάρου χωρίς απόλυση του εσπερινού.

11-04-2020 Εσπερινός Σαββάτου του Λαζάρου & Κανόνας Λαζάρου.pdf

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

10-04-2020 Απόδειπνον Κανών του Αγίου Λαζάρου

11-04-2020 Εσπερινός  Σαββάτου του Λαζάρου

11-04-2020 Όρθρος Σαββάτου του Λαζάρου

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

10-04-2020 Απόδειπνον Κανών του Αγίου Λαζάρου.pdf

11-04-2020 Εσπερινός Σαββάτου του Λαζάρου.pdf

11-04-2020 Όρθρος Σάββατο του Λαζάρου.pdf

10-04-2020 Απόδειπνον Κανών του Αγίου Λαζάρου.mel

11-04-2020 Εσπερινός Σαββάτου του Λαζάρου.mel

11-04-2020 Όρθρος Σάββατο του Λαζάρου.mel