Διάφορα μουσικά κείμενα

Λίγα ταπεινὰ μουσικὰ κείμενα γιὰ τὴν βιβλιοθήκη τοῦ Μελωδοῦ.

Καλὴ Μεγαλοβδομάδα καὶ καλὴ Ἀνάσταση.

M.SIMON

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΑΒΙΣΤΙ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΑΒΙΣΤΙ_page_1 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ_page_1 Τῆ Ὑπερμάχω – إني أنا مدينتكِ Τῆ Ὑπερμάχω - إني أنا مدينتكِ_page_26 Τῆ Ὑπερμάχω - إني أنا مدينتكِ_page_27 Τῆ Ὑπερμάχω - إني أنا مدينتكِ_page_28

 

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Φιλουμένου Ἀραβικό.mel

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Φιλουμένου Ελληνικό.mel

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΑΒΙΣΤΙ.mel

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ.mel

Ἀπολυτίκιον Ἁγίων Νηπίων Ἀραβικό.mel

Ἀπολυτίκιον Ἁγίων Νηπίων Ελληνικό.mel

Ἀπολυτίκιον Βηθλεεμίτισσας Ελληνικό.mel

Ἀπολυτίκιον Προπατόρων – الاباء الاجداد.mel

Τῆ Ὑπερμάχω – إني أنا مدينتكِ.mel

 

2. Απολυτίκια στο Youtube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqV0yE_jKVIElCccO0Bf00iqPFx3Chy53