Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου

Το Αναστασιματάριο Ιωάννου είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό που δίνεται με τον Μελωδό.

Απλά υπάρχει και εδώ, για την περίπτωση που τυχόν χαθεί.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ.mel

Το Αναστασιματάριον Ιωάννου σε μορφή PDF επιμελημένο από τον κύριο Βασίλειο Κιαμηλίδη

Αναστασιματάριο Ιωάννου. pdf