Κύριε των δυνάμεων

Σᾶς στέλνω ἕνα μικρὸ δωράκι γιὰ τὴν διαδυκτιακὴ βιβλιοθήκη τοῦ Μελωδοῦ.

M.SIMON

Κύριε τῶν δυνάμεων, ἦχος πλ.β΄.mel – يا ربَّ القوّات شقيق اللحن الثاني (اللحن السادس)

Κύριε τῶν δυνάμεων, ἦχος γ΄.mel  – يا ربَّ القوّات اللّحن الثالث

ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.pdf


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=36790 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.