Κύριε των δυνάμεων

Σᾶς στέλνω ἕνα μικρὸ δωράκι γιὰ τὴν διαδυκτιακὴ βιβλιοθήκη τοῦ Μελωδοῦ.

M.SIMON

Κύριε τῶν δυνάμεων, ἦχος πλ.β΄.mel – يا ربَّ القوّات شقيق اللحن الثاني (اللحن السادس)

Κύριε τῶν δυνάμεων, ἦχος γ΄.mel  – يا ربَّ القوّات اللّحن الثالث

ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.pdf