Αγνή Παρθένε

Σᾶς στέλνω ἕνα μικρὸ δωράκι γιὰ τὴν διαδυκτιακὴ βιβλιοθήκη τοῦ Μελωδοῦ. Τὰ μουσικὰ κείμενα τῆς Ἱερᾶς μονῆς Σίμωνος Πέτρας ναὶ μεν ἔχουνε copyright ὅμως δὲν ἀπαγορεύουνε τὴν ἀναδημοσίευση, ὄπως καὶ ὄλες οἱ παλιὲς μουσικὲς ἐκδόσεις. Εὐχομαι τὰ καλύτερα.

M.SIMON

Ἁγνὴ Παρθένε.mel -.عذراءُ يا أمَّ الإلهْ

ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ.pdf – عذراءُ يا أمَّ الإلهْ