Δοξολογίες στους 8 ήχους για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε ένα ενιαίο αρχείο τις Δοξολογίες όλων των ήχων για Τάμπλετ ( υπάρχουν και σελιδοδείκτες) προκειμένου να τις χρησιμοποιούν όσοι ψάλλουν την Δοξολογία στον προβλεπόμενο ήχο της εβδομαδος, διότι εγώ κατά παρέκκλιση επισυνάπτω στα αρχεία την ομόηχη του Δοξαστικού δοξολογία.

Δοξολογίες για Τάμπλετ.pdf

Δοξολογίες για ανάρτηση .mel