07-02 Αγίου Παρθενίου Ιδιόμελα εσπερινού και Όρθρου παρά Ιωάννου Νέγρη

Επισυνάπτω του Αγίου Παρθενίου Ιδιόμελα εσπερινού και Όρθρου παρά Ιωάννου Νέγρη.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Φίλτατο κ. Ιωάννη Νέγρη, Μουσικοδιδάσκαλο & Εκδότη πολλών βιβλίων Βυζαντινής Μουσικής εδώ

07-02 Αγίου Παρθενίου Ιδιόμελα Εσπερινού και Όρθρου .pdf

Παρθενίου Δόξαστικά .mel