Χερουβικό Α΄ ήχου Πέτρου Λαμπαδαρίου σε pdf mel και video

Επισυνάπτω το Χερουβικό Α΄ ήχου Πετρου Λαμπαδαρίου σε pdf   mel και   video για κάθε ενδιαφερόμενο διότι ζητήθηκε.

01 Χερουβικό α΄ ήχου Πέτρου Λαμπαδαρίου.pdf

01 Χερουβικό Α΄ ήχου Πέτρου Λαμπαδαρίου.mel

 Χερουβικό-Πέτρου-α΄ήχου.mp4