02-06-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄

Επισυνάπτω σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα της

02-06-2019 Εσπερινός και  Όρθρος  Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

02-06-2019 Εσπερινός Κυρ. του Τυφλου Ήχος πλ. α΄.pdf

02-06-2019 Όρθρος Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.pdf

02-06-2019 Εσπερινός Κυρ. του Τυφλου Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.mel

02-06-2019 Όρθρος Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.mel