20-05-2017 Όρθρος Σαββάτου μετά της Σαμαρείτιδος

Επισυνάπτονται τα αρχεία σε pdf & mel με την ακολουθία της  20-05-2017 Όρθρος Σαββάτου μετά της  Σαμαρείτιδος που έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

Ενημερωτικά να λάβετε  υπόψη σας πως δεν έγινε έλεγχος της ορθότητας και πληρότητας των αρχείων.

20-05-2017 Όρθρος Σαβάτου μετά της Σαμαρείτιδος.pdf

20-05-2017 Όρθρος Σαββάτου μετά της Σαμαρείτιδος.mel

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=38386 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.