28-05-2018 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου για Τάμπλετ ΓΙΑ ΝΑΟ ΠΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ

Επισυνάπτοντα σε pdf & mel τα αρχεία της

28-05-2018 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Ιωάννουτου Ρώσσου για

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΑ ΝΑΟ

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

28-05-2018 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου .pdf

28-05-2018 Όρθρος Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.pdf

28-05-2018 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου του Ρώσσουmel

28-05-2018 Όρθρος Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.mel