11-06-2018 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Λουκά Κριμαίας για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου

της 11-06-2018   για Τάμπλετ,  τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

11-06-2018 Εσπερινός αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως.pdf

11-06-2018 Όρθρος αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως.pdf

11-06-2018 Εσπερινός Αγίου Λουκά Κριμαίας.mel

11-06-2018 Όρθρος Αγίου Λουκά Κριμαίας.mel