11-06-2015 Όρθρος Παναγίας Άξιον Εστίν

Επισυνάπτεται ο Όρθρος της 11-06-2015 της Παναγίας Ἄξιον Εστίν κατά τα γνωστά με τη διευκρίνιση πως η ακολουθία δεν είναι εγκεκριμένη. Χρόνια πολλά και η Παναγιά Οδηγός

11-06-2015 Όρθρος Παναγίας Άξιον εστίν.pdf

11-06 Όρθρος Παναγίας Άξιον εστί.mel

Παναγιά Οδηγός