ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ! Αναρτήθηκαν όλες οι ακολουθίες του Ιανουαρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ!!!!!!!!!

Αναρτήθηκαν όλες οι ακολουθίες που ἐγιναν.

Του Ιανουαρίου 2019 είναι εδώ

Του Μεγάλου Αποδείπνου και του Αγίου Ευχελαίου εδώ  ενώ

Ενημερωτικά!!!!  εδώ ανέβασα και Χερουβικά Λειτουργικά & κοινωνικά σε όλους τους ήχους σε μορφή    .pdf, .mel & .mp4 σε βίντεο με τον Μελωδό, για τυχόν ενδιαφερόμενους φυσικά.

Υγεία και κάθε Ευλογία στον Κόσμο άπαντα
Βασίλης Κιαμηλίδης