01 Χερουβικό σύντομο της εβδομάδος Πέτρου Λαμπαδαρίου α΄ ηχος

Επισυνάπτω το Χερουβικό Α΄ ήχου  της εβδομάδος Πέτρου Μαμπαδαρίου,  σε pdf   mel και   video για κάθε ενδιαφερόμενο διότι ζητήθηκε.

Χερουβικό σύντομο της εβδομάδος Ήχος α΄ Πέτρου Λαμπαδαρίου.pdf

01 Χερουβικό σύντομο της εβδομάδος Πέτρου Λαμπαδαρίου α΄ ηχος .mel

Χερουβικό σύντομο της εβδομάδος Ήχος α΄ Πέτρου Λαμπαδαρίου

Σχετικά με το παρακάτω video διευκρινίζω τα εξής.

1. Το άκουσμα είναι »Μετροφωνικόν»  και οι κλίμακες και τα λοιπά στοιχεία είναι προσωπικές μου επιλογές.

2. Δεν υποκαθιστά αλλά υποστηρίζει κατά την κρίση του τον Δάσκαλο στην Σχολή ή στο Αναλόγιο.