Απολυτίκιο Της ερήμου πολίτης …

της ερήμου πολίτης