Πεντηκοστάρια Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε ήχο δ΄ και πλ. β΄ παρά του Μουσικοδιδασκάλου κ. Ιωάννου Νέγρη

Επισυνάπτω τα Πεντηκοστάρια Μεγάλης Τεσσαρακοστής και σε ήχο δ΄ παρά του Μουσικοδιδασκάλου κ. Ιωάννου Νέγρη, τα οποία έκανε για τις προσωπικές του ανάγκες, και έχει την καλωσύνη να μας τα δωρίζει, και τον ευχαριστώ πολύ για την Μεγάλη του συμβολή.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Φίλτατο κ. Ιωάννη Νέγρη, Μουσικοδιδάσκαλο & Εκδότη πολλών βιβλίων Βυζαντινής Μουσικής εδώ

Πεντηκοστάρια μετά τον Ν΄ Ψαλμό της Μ. Τεσσαρακοστής σε ήχου δ΄ Ιωάννου Νέγρη .pdf

Πεντηκοστάρια μετά τον Ν΄ Ψαλμό της Μ. Τεσσαρακοστής σε ήχου δ΄ Ιωάννου Νέγρη.mel

Πεντηκοστάρια μετά τον Ν΄ψαλμό σε ήχο πλ. β. Ιωάννου Νέγρη.pdf

50ριον Τριωδίου [Ηχος Πλ. Β΄.mel