08 Χερουβικό σύντομο της εβδομάδος Πέτρου Λαμπαδαρίου ήχος πλ. δ΄ σε βίντεο pdf & mel

Επισυνάπτω το Χερουβικό  πλ. δ΄ ήχου  της εβδομάδος Πέτρου Λαμπαδαρίου,  σε pdf   mel και   video για κάθε ενδιαφερόμενο διότι ζητήθηκε.

08 Χερουβικό Πέτρου της εβδομάδος Πλ. δ΄.pdf

08 Χερουβικό Πέτρου της εβδομάδος Πλ. δ΄.mel

08-Χερουβικό-πλ.-δ΄-Πέτρου-Λαμπαδαρίου.mp4

Σχετικά με το παρακάτω video διευκρινίζω τα εξής.

1. Το άκουσμα είναι »Μετροφωνικόν»  και οι κλίμακες και τα λοιπά στοιχεία είναι προσωπικές μου επιλογές.

2. Δεν υποκαθιστά αλλά υποστηρίζει κατά την κρίση του τον Δάσκαλο στην Σχολή ή στο Αναλόγιο.


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=2745 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.