ΕΓΓΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΔΟΎ 2013

Τρέξε το setup_2013_8.exe για να εγκατασταθεί το Μελωδός (από το CD η κατεβάζοντας το με το κουμπί "Λήψη!" για επίσημους χρήστες).

Μετά την εγκατάσταση σύνδεσε το κλειδί HASP στην USB πόρτα και τρέξε το Μελωδό.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σημείωση 1η:

Σε μερικούς υπολογιστές κυρίως με Windows 10 μπορεί να μην τρέχουν οι drivers του κλειδιού σωστά και να παίρνεις μήνυμα ότι δεν συνδέθηκε το κλειδί ή παρόμοιο.
Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να κατεβάσεις και να εγκαταστήσεις τον νέο
driver από εδώ: https://melodos.com/ftp1/HASP_7.63/HASPUserSetup.exe

  

Σημείωση 2η:

Κατά την εγκατάσταση μπορεί να λάβεις μήνυμα ότι δεν βρίσκει το .NET Framework 2 ή το .NET4 στα Windows. Σε αυτή την περίπτωση:

A) Αν έχεις Windows 7, 8, 8.1, or 10 κάνε το εξής:

1)     Σταμάτα την εγκατάσταση

2)     Πήγαινε στο Πίνακα Ελέγχου -> Προγράμματα και δυνατότητες -> Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Windows.

3)     Στην φόρμα που ανοίγει βρες το “Microsoft .NET Framework 3.5.1” και τσέκαρε.

Επανέλαβε την εγκατάσταση του Μελωδού και ακολούθησε τις οδηγίες.

B) Εάν έχεις Windows XP ή Vista, ακολούθησε τις οδηγίες για να κατεβάσεις και να εγκαταστήσεις το .NET Framework 2 και/ή το .NET Framework 4.

====================================================================================================================

MELODOS INSTALLATION

Run  the setup file named setup_2013_8.exe (from CD or downloading here from button "Λήψη!")

After installation finish, connect the HASP key to USB port and run the Melodos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note 1st:
On some computers mainly with Windows 10 may not run properly the HASP drivers and when running Melodos you get a message that the key is not connecting
or someth similar.

In that case you have to download and install the newest HASP key driver from here:

https://melodos.com/ftp1/HASP_7.63/HASPUserSetup.exe

 

Note 2nd:

While installing you may have message that there is not .NET Framework 2 installed or .NET4 in the Windows. In that case:

A) if you have Windows 7, 8, 8.1, or 10 you have to do next:

1)     Abort installation

2)     Go to Control Panel -> Programms and Featurs -> Turn Windows featurs on or off.

3)     In the form find “Microsoft .NET Framework 3.5.1” and check to enable.

Reinstall Melodos and follow the instructions.

B) If you have Windows XP or Vista, you have to follow the instructions to download and install the .NET Framework 2 and/or .NET Framework 4.