ΕΓΓΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΔΟΎ 2013

Τρέξε το setup_2013_8.exe για να εγκατασταθεί το Μελωδός (από το CD η κατεβάζοντας το με το κουμπί "Λήψη!" για επίσημους χρήστες).
Μετά την εγκατάσταση σύνδεσε το κλειδί HASP στην USB πόρτα και τρέξε το Μελωδό.
----------------------------------------------------------
Σημείωση:
Κατά την εγκατάσταση μπορεί να λάβεις μήνυμα ότι δεν βρίσκει το .NET Framework 2 ή το .NET4 στα Windows. Σε αυτή την περίπτωση:

A) Αν έχεις Windows 7, 8, 8.1, or 10 κάνε το εξής:
1) Σταμάτα την εγκατάσταση
2) Πήγαινε στο Πίνακα Ελέγχου -> Προγράμματα και δυνατότητες -> Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Windows.
3) Στην φόρμα που ανοίγει βρες το “Microsoft .NET Framework 3.5.1” και τσέκαρε.
Επανέλαβε την εγκατάσταση του Μελωδού και ακολούθησε τις οδηγίες.

B) Εάν έχεις Windows XP ή Vista, ακολούθησε τις οδηγίες για να κατεβάσεις και να εγκαταστήσεις το .NET Framework 2 και/ή το .NET Framework 4.
=========================================================

MELODOS INSTALLATION

Run the setup file named setup_2013_8.exe (from CD or downloading here from button "Λήψη!")
After installation finish, connect the HASP key to USB port and run the Melodos.
---------------------------------------------------------
Note:
While installing you may have message that there is not .NET Framework 2 installed or .NET4 in the Windows. In that case:

A) if you have Windows 7, 8, 8.1, or 10 you have to do next:
1) Abort installation
2) Go to Control Panel -> Programms and Featurs -> Turn Windows featurs on or off.
3) In the form find “Microsoft .NET Framework 3.5.1” and check to enable.
Reinstall Melodos and follow the instructions.

B) If you have Windows XP or Vista, you have to follow the instructions to download and install the .NET Framework 2 and/or .NET Framework 4.