Σελίδα 1 από 1

Μελωδὸς 2013 καὶ windows 10

Δημοσιεύτηκε: 05 Ιουν 2015, 08:04
από tsak77
Ἀνοίγω τὸ θέμα γιὰ δύο λόγους.

Πρώτον γιὰ νὰ καταθέσουμε τὶς "μελωδικὲς" ἐμπειρίες μας ὅταν καὶ ὅσοι λάβουμε μὲ τὸ καλὸ τὴν ἀναβάθμιση στὸ νέο λειτουργικὸ τῆς microsoft, καὶ δεύτερον θὰ ἤθελα νὰ ζητήσω ἀπὸ τὸν Σάββα ὁ ὀποῖος μὲ διαβεβαίωσε τηλεφωνικῶς ὅτι ἡ τωρινὴ ἐκδοση τοῦ μελωδοῦ θὰ εἶναι πλήρως συμβατὴ μὲ τὰ νέα windows, νὰ μὰς ἀναλύσει ποῦ στηρίζει αὐτή του τὴν βεβαιότητα, φυσικὰ μὲ ἑλληνικὰ ποὺ νὰ τὰ καταλαβαίνουμε καὶ οἱ ἐντελῶς ἄσχετοι μὲ τὸν προγραμματισμό :) . Ξέρω ὅτι μπορεῖ νὰ ζητάω πολλά, ἀλλὰ ὁ μελωδὸς γιὰ πολλοὺς σίγουρα ἀπὸ ἑμᾶς, δὲν εἶναι ἕνα πρόσθετο προγραμματάκι μεταξὺ τῶν ἄλλων στὸν ὑπολογιστή μας, ἀλλὰ κάτι περισσότερο ἀφενός, ἀφετέρου δὲν ἔχουμε ὄλοι τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα γιὰ μία ἐκ νέου "ἀναβάθμιση" - ἀγορά, μιὰς καὶ ἀπ' ὅτι ἔχω καταλάβει δὲν εἶναι γιὰ κάποιο λόγο δυνατὸν νὰ βγαῖνουν διορθωτικὰ ἀρχεῖα ἐγκατάστασης ποὺ νὰ διορθώνουν πιθανὲς ἀβλεψίες τῆς παρούσας ἔκδοσης, παρὰ νέες ἐκδόσεις τοῦ προγράμματος (βλ. viewtopic.php?f=3&t=973). Μὲ τὴν ἔννοια αὐτή, θέλω νὰ πῶ ὅτι ἂν ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ ὑπόνοια ὁ μελωδὸς νὰ μὴν συνεργάζεται μὲ τὸ νέο λειτουργικό, δὲν ὑπάρχει γιὰ μένα προσωπικὰ λόγος νὰ φύγω ἀπὸ τὰ windows 7, ἀφοῦ ἂν ἐξαιρέσω κάποια ἀπειροελάχιστα ἐμπόδια ὅπως τὸ ὡς ἄνω, κάνω τὴν δουλειά μου.

Εύχαριστῶ έκ τῶν προτέρων.

Re: Μελωδὸς 2013 καὶ windows 10

Δημοσιεύτηκε: 05 Ιουν 2015, 14:49
από Σάββας Παπαδόπουλος
Η Microsoft εγγυάται ότι διατηρεί στα νέα Windows τις λειτουργικές μονάδες που έχουν τα προηγούμενα Windows.
Και αφού το Μελωδός χρησιμοποιεί μόνο λειτουργικές μονάδες της Microsoft, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Εξάλλου το πιθανότερο είναι να μπορείς να επιστρέψεις στα παλιά Windows αν δεν σου αρέσουν τα νέα, όπως συνήθως κάνει η πολιτική αυτής της εταιρίας. Περισσότερα θα ανακοινώσουν με την κυκλοφορία των 10.

Re: Μελωδὸς 2013 καὶ windows 10

Δημοσιεύτηκε: 05 Ιουν 2015, 18:32
από tsak77
Πολὺ ὡραῖα, ἐν ἀναμονῇ λοιπόν. Πάντως ἀπὸ κάποιες παρουσιάσεις ποὺ εἶδα μὲ ἐκπροσώπους τῆς ἑταιρίας (π.χ. https://www.youtube.com/watch?v=VTkvN51OPfI), ἔχουν κάποιες εὐκολίες γιὰ ὅσους ἀντιγράφουμε, μὲ αὐτόματη τακτοποίηση τῶν ἀνοικτῶν παραθύρων διαχωρίζοντας τὴν ὀθόνη, μὲ δυνατότητα πολλαπλῶν ὀθονῶν (καλὰ τὸ linux ἔχει χρόνια τώρα αὐτὴ τὴν δυνατότητα) κ.α.