Μήνυμα σφάλματος, κατὰ τὴν πληκτρολόγηση.

Οτιδήποτε αφορά το πρόγραμμα Μελωδός.
tsak77
Δημοσιεύσεις: 23
Εγγραφή: 05 Δεκ 2012, 12:56

Μήνυμα σφάλματος, κατὰ τὴν πληκτρολόγηση.

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από tsak77 »

Δὲν θυμάμαι ἀπὸ πότε ξεκίνησε αὐτό, ἀλλὰ σίγουρα ἀφορὰ στὴν τρέχουσα ἔκδοση τοῦ μελωδοῦ.
Κατὰ τὴν ἐπικόλληση ἑνὸς μουσικοῦ τμήματος στὸ ἴδιο ἢ σὲ ἄλλο ἔγγραφο, παρουσιάζεται τὸ κάτωθι μήνυμα.
Καταγραφή.JPG
Καταγραφή.JPG (60.42 KiB) Προβλήθηκε 19958 φορές
Παραθέτω τὸ κείμενο τῶν λεπτομερειῶν:
Ανατρέξτε στο τέλος αυτού του μηνύματος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κλήση του
εντοπισμού σφαλμάτων just-in-time (JIT) αντί για αυτό το παράθυρο διαλόγου.

************** Κείμενο εξαίρεσης **************
System.ArgumentOutOfRangeException: Ο δείκτης βρισκόταν εκτός περιοχής. Η τιμή του δεν πρέπει να είναι αρνητική και πρέπει να είναι μικρότερη από ή ίση με το μέγεθος της συλλογής.
Όνομα παραμέτρου: index
σε System.Collections.ArrayList.get_Item(Int32 index)
σε bizantini_cs.frmContext.ᜀ(str_Hxou& A_0, String A_1, Byte A_2, Byte A_3, SByte A_4, UInt32 A_5, Boolean A_6, Byte A_7, String A_8, SByte A_9, Boolean& A_10)
σε bizantini_cs.frmContext.ᜀ(str_Hxou& A_0, UInt32 A_1, Int32 A_2, Boolean A_3, Single& A_4)
σε bizantini_cs.frmContext.ᜆ(UInt32 A_0)
σε bizantini_cs.frmContext.ᜀ(Boolean A_0, Int32 A_1, UInt32 A_2, Hashtable& A_3, ArrayList& A_4, Int32 A_5, String A_6)
σε bizantini_cs.frmContext.៕()
σε bizantini_cs.frmContext.᜘(Object A_0, EventArgs A_1)
σε System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
σε System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
σε System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
σε System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
σε System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
σε System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.ProcessCmdKey(Message& m, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.ToolStripManager.ProcessShortcut(Message& m, Keys shortcut)
σε System.Windows.Forms.ToolStripManager.ProcessCmdKey(Message& m, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Form.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
σε System.Windows.Forms.Control.PreProcessMessage(Message& msg)
σε bizantini_cs.frmContext.PreProcessMessage(Message& msg)
σε System.Windows.Forms.Control.PreProcessControlMessageInternal(Control target, Message& msg)
σε System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.PreTranslateMessage(MSG& msg)


************** Συγκροτήσεις που έχουν φορτωθεί **************
mscorlib
Έκδοση συγκρότησης: 4.0.0.0
Έκδοση Win32: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
bizantini_cs
Έκδοση συγκρότησης: 2013.9.0.0
Έκδοση Win32: 2013.9.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82%202013/melodos.exe
----------------------------------------
System.Drawing
Έκδοση συγκρότησης: 4.0.0.0
Έκδοση Win32: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Έκδοση συγκρότησης: 4.0.0.0
Έκδοση Win32: 4.0.30319.34251 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
Έκδοση συγκρότησης: 4.0.0.0
Έκδοση Win32: 4.0.30319.34238 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
hasp_net_windows
Έκδοση συγκρότησης: 6.4.1.30283
Έκδοση Win32: 6.4.1.30283
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82%202013/hasp_net_windows.DLL
----------------------------------------
System.Xml
Έκδοση συγκρότησης: 4.0.0.0
Έκδοση Win32: 4.0.30319.34234 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Configuration
Έκδοση συγκρότησης: 4.0.0.0
Έκδοση Win32: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
Έκδοση συγκρότησης: 4.0.0.0
Έκδοση Win32: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_el_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
AxInterop.WMPLib
Έκδοση συγκρότησης: 1.0.0.0
Έκδοση Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82%202013/AxInterop.WMPLib.DLL
----------------------------------------
Interop.WMPLib
Έκδοση συγκρότησης: 1.0.0.0
Έκδοση Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82%202013/Interop.WMPLib.DLL
----------------------------------------
mscorlib.resources
Έκδοση συγκρότησης: 4.0.0.0
Έκδοση Win32: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_el_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------
System.Drawing.resources
Έκδοση συγκρότησης: 4.0.0.0
Έκδοση Win32: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_el_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll
----------------------------------------

************** Εντοπισμός σφαλμάτων JIT **************
Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό σφαλμάτων just-in-time (JIT), το αρχείο .config
για αυτή την εφαρμογή ή για τον υπολογιστή (machine.config)
πρέπει να έχει για το jitDebugging την τιμή που έχει οριστεί στην ενότητα system.windows.forms.
Η εφαρμογή πρέπει επίσης να μεταγλωττιστεί
με ενεργοποιημένο τον εντοπισμό σφαλμάτων.

Για παράδειγμα:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο εντοπισμός σφαλμάτων JIT, οποιαδήποτε εξαίρεση
που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί θα στέλνεται στο πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων JIT που είναι καταχωρημένο στον υπολογιστή
αντί να αντιμετωπίζεται μέσω αυτού του παραθύρου διαλόγου.
Ὅταν συμβαίνει αὐτό, ἐπιλέγω "Συνέχεια" καὶ κάποιες φορὲς μπορῶ καὶ συνεχίζω τὴν ἐπεξεργασία τοῦ ἐγγράφου, πατώντας ὅμως ἀποθήκευση, ἐμφανίζει ξανά τὸ μήνυμα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μπορῶ νὰ προχωρήσω ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ μετά. Ὑπάρχουν καὶ οἱ περιπτώσεις ὅπου τὸ κείμενο ἀντιγραφῆς ἢ μεταφορᾶς ἐμφανίζεται σὲ ἕνα σημεῖο τῆς σελίδας:
Καταγραφή 2.JPG
Καταγραφή 2.JPG (25.75 KiB) Προβλήθηκε 19958 φορές
Μπορεῖ νὰ συμβαίνει κατὰ τὴν ἀντιγραφὴ ἢ μεταφορὰ μουσικοῦ κειμένου ἢ καὶ ἀπλοῦ. Ὅσον ἀφορᾶ σὲ μουσικὸ κείμενο, ἴσως νὰ συμβαίνει πάντα (δὲν τὸ ἔχω παρατηρήσει), ἀλλὰ πιθανὸν νὰ ὑπάρχει μέσα τοῦ μία φθορὰ ἀπὸ προηγούμενη ἔκδοση τοῦ προγράμματος, ἡ ὅποῖα συνδέεται μὲ κλίμακα ἄγνωστη στὴ νέα ἔκδοση. Ἀντὶ ὅμως νὰ μὲ παραπέμπει στὸ σημεῖο γιὰ νὰ τοῦ δώσω νὰ τὴν ἀναγνωρίσει, παρουσιάζει τὰ ὥς ἄνῳ. Τί φταίει στὴν περίπτωση αὐτή, καὶ πῶς λύνεται τὸ πρόβλημα;
nbouris
Δημοσιεύσεις: 26
Εγγραφή: 01 Δεκ 2012, 23:07

Re: Μήνυμα σφάλματος, κατὰ τὴν πληκτρολόγηση.

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από nbouris »

Καλημέρα και από μένα.
Μου συμβαίνει και μένα συχνά αυτό. Νομίζω ότι φταίει ότι κατά την αντιγραφή δεν επιλέγεται η αρχή ή το τέλος αλλαγής μορφοποίησης.
Π.χ. αρχίζει ένα κείμενο σε κόκκινα γράμματα και συνεχίζει με μαύρα. Η λύση που έχω βρει είναι η εξής:
Αρχικά κάνω διαδοχικά undo και επιλέγω να σώσω έτσι ώστε να βρω ποια είναι η προβληματική αλλαγή που έχω κάνει. Στη συνέχεια:
είτε επιλέγω ξανά φροντίζοντας να έχω επιλέξει ένα χαρακτήρα πριν και έναν μετά τη μορφοποίηση και ύστερα από την επικόλληση σβήνω ότι δε χρειάζομαι,
είτε επιλέγω το επικολλημένο μέρος, εφαρμόζω το προκαθορισμένο στυλ χρωμάτων και στη συνέχεια εφαρμόζω τις χρωματικές αλλαγές που θέλω.
Γενικά, απ' ότι θυμάμαι, το πρόβλημα διορθώνεται.
Περισσότερα μπορεί βέβαια να μας πει ο κ. Παπαδόπουλος.
Άβαταρ μέλους
Σάββας Παπαδόπουλος
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 108
Εγγραφή: 24 Νοέμ 2012, 22:42
Επικοινωνία:

Re: Μήνυμα σφάλματος, κατὰ τὴν πληκτρολόγηση.

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Σάββας Παπαδόπουλος »

Εσείς που γράφετε πολλά, αν μπορείτε να στείλετε ένα μικρό κείμενο που μπορεί να δημιουργηθεί το πρόβλημα και να πείτε τον τρόπο πως να το δημιουργήσω, γιατί εγώ και πολλά δεν γράφω και όσο και αν προσπάθησα δεν μπόρεσα να το δημιουργήσω.
tsak77
Δημοσιεύσεις: 23
Εγγραφή: 05 Δεκ 2012, 12:56

Re: Μήνυμα σφάλματος, κατὰ τὴν πληκτρολόγηση.

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από tsak77 »

Αὐτὸ τὸ ἀρχεῖο περιέχει ἕναν ἐκ τῶν Αἴνων τῆς ἐρχόμενης Κυριακῆς. Σάββα, προσπάθησε νὰ τὸν ἐπιλέξεις, καὶ κάνε ἀντιγραφή καὶ ἐπικόλληση στὸ τέλος τοῦ κειμένου.
Συνημμένα
AAA.mel
(14.51 KiB) Μεταφορτώθηκε 1103 φορές
Άβαταρ μέλους
Σάββας Παπαδόπουλος
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 108
Εγγραφή: 24 Νοέμ 2012, 22:42
Επικοινωνία:

Re: Μήνυμα σφάλματος, κατὰ τὴν πληκτρολόγηση.

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Σάββας Παπαδόπουλος »

Το πρόβλημα επιλύθηκε για την αναβάθμιση.
Περιμένω και άλλα σφάλματα.
Απάντηση