Έρευνα σε σύγχρονα θέματα επιστήμης εκκλησίας κοινωνίας.