21-01-2018 Εκλογή στον Μάξιμο τον ομολογητή σε Μουσική Καταγραφή υπό του Μουσικοδιδασκάλου κ. Ιωάννου Νέγρη.

Επισυνάπτονται   Η Εκλογή στον Μάξιμο τον ομολογητήσε  pdf  & mel   σε Μουσική Καταγραφή υπό του Μουσικοδιδασκάλου κ. Ιωάννου Νέγρη

στον οποίο απευθύνονται οι ευχαριστίες μας για τα Δώρα του μαζί με τα συγχαρητήρια μας  και τις ευχές μας και για άλλα Μέλη βεβαίως βεβαίως.

21-01-2018 Εκλογή στον Αγιο Μάξιμο τον Ομολογητή Υπό Ιωάννου Νέγρη.pdf   με Σελ.pdf

21-01-2018 Εκλογη Μαξίμου του Ομολογητού υπό Ιωάννου Νέγρη.mel

0 .pdf

04 .pdf

Ευχαριστώ για την ψήφο.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=48570 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.