Ακολουθία Οσίου Παϊσίου

Ακολουθία Οσίου Παϊσίου, σύμφωνα με την φυλλάδα του Ιερού Ησυχαστηρίου «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος», Σουρωτής.

Εσπερινός Οσίου Παϊσίου 12-07

Όρθρος Οσίου Παϊσίου 12-07