Κυριακή των Αγίων Πάντων

Κυριακή Αγίων Πάντων πλ.Δ΄