Κυριακή της Πεντηκοστής-Εσπερινός Γονυκλισίας

Κυριακή της Πεντηκοστής 

Εσπερινός Αγ. Πνεύματος (γονυκλισίας) Θεοδοσόπουλου