Κυριακή των Αγίων Πατέρων

Κυριακή των Αγίων Πατέρων ήχος πλ.Β΄