Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Κυριακή της Σαμαρείτιδος ήχος Δ΄