Κυριακή των Μυροφόρων

Κυριακή των Μυροφόρων ήχος Β΄