Όρθρος Σαββάτου του Λαζάρου 2018

Όρθρος Σαββάτου του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου 31/03/2018
Το αρχείο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ιεροψαλατών Ι.Μ.Δημητριάδος (Βόλου)εδώ