Τετάρτη και Παρασκευή ΣΤ΄ Προηγιασμένης, προ των Βαΐων 2018

Τα αρχεία pdf έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ι.Μ.Δημητριάδος(Βόλου)

Της Τετάρτης εδώ και της Παρασκευής εδώ