Τετάρτη και Παρασκευή Ε΄ Προηγιασμένης 2018

Παρασκευή Ε΄ Προηγιασμένης 23-03-2018.mel

Τετάρτη Ε΄ Προηγιασμένης.mel

Τα αρχεία pdf έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ι.Μ.Δημητριάδος(Βόλου)

Της Τετάρτης εδώ  και της Παρασκευής εδώ

Σημ. Η Τετάρτη είναι κάθε χρόνο η ίδια. Το παρόν αρχείο έχει εμπλουτισθεί με συνθέσεις περισσοτέρων μελοποιών.