Τετάρτη και Παρασκευή Δ΄ Προηγιασμένης 2018

Παρασκευή Δ΄ Προηγιασμένης ήχος Βαρύς 16-03-2018.mel

Τετάρτη Δ΄ Προηγιασμένης 14-03-2018.mel

Τα αρχεία pdf έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ι.Μ.Δημητριάδος(Βόλου)

Της Τετάρτης εδώ  και της Παρασκευής εδώ

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=40133 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.