Τετάρτη και Παρασκευή Γ΄ Προηγιασμένης 2018

Τετάρτη Γ΄ Προηγιασμένης 07-03-2018.mel

Παρασκευή Γ΄ Προηγιασμένης ήχος πλ.Β΄ 09-03-2018.mel

Τα αρχεία pdf έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Βόλου

Της Τετάρτης εδώ  και της Παρασκευής εδώ