Τετάρτη και Παρασκευή Β΄ Προηγιασμένης 2018

Τετάρτη Β΄ Προηγιασμένης 28-02-2018.mel

Παρασκευή Β΄ Προηγιασμένης ήχος πλ.Α΄ 02-03-2018.mel

Τα αρχεία pdf, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Βόλου.

Της Τετάρτης εδώ και της Παρασκευής εδώ

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=39972 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.