Τετάρτη Γ΄ Προηγιασμένης 2017

Τα αρχεία mel και pdf  της Τετάρτης Γ΄ Προηγιασμένης 2017 θα τα βρείτε εδώ