Παρασκευή Β΄ Προηγιασμένης, ήχος Δ΄ 10-03-2017

Τα αρχεία mel και pdf  της Παρασκευής Β΄ Προηγιασμένης 2017 θα τα βρείτε εδώ